کارگاه آموزشی مصرف بهینه آب در چهارمحال و بختیاری برگزار شد

کارگاه آموزشی مصرف بهینه آب در چهارمحال و بختیاری برگزار شد

به نقل از روابط عمومی سازمان جهادکشاورزی استان چهارمحال و بختیاری، کارگاه آموزشی مصرف بهینه آب و کاهش استفاده بیش از حد مجاز از سموم در مرکز جهاد کشاورزی شهرستان کیار برگزار شد.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان کیار در این کارگاه گفت: منابع آبی در تامین امنیت غذایی نقش مهمی و بسزایی دارند.

حمید همتیان بیان کرد: استفاده بهینه از منابع آب با توجه به خشکسالی های اخیر و بکارگیری شیوه های نوین آبیاری در این استان ضروری است.

2186415

ادامه مطلب