سرآغاز

وَمَا أُوتِيتُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلاً

و به شما از دانش جز اندكى داده نشده است

إسراء / 85

محتوای سایت استنباط و استنتاج از مجموعه مطالعات و تجربیات شخصی
در حوزه موضوعات مطروحه است و جنبه تعلیمی یا ارشادی ندارد

عرفان و تصوف

عرفان و تصوف دو واژه نزدیک به هم از حیث معنایی و کاربردی هستند. عرفان و تصوف در اصطلاح به معنای شناخت قلبی و بی‌واسطه خداوند است به روش باطنی و از طریق کشف و شهود.واژه عرفان به نسبت تصوف در حیطه وسیع‌تری از جریان‌های معنوی در حوزه خداشناسی کاربرد دارد.تصوف یک مکتب یا مشرب معرفتی منحصراً برای دین اسلام است.

مکتب رواقی‌گری

رواقی‌گری یک مکتب فلسفی/اخلاقی است. روشی برای بهبود و افزایش سطح رضایت‌مندی از زندگی. این شیوه ، فلسفه زیستن خردمندانه است همسو و هماهنگ با طبیعت، تعامل با دیگران و رعایت انصاف. اساس مکتب رواقی‌گری کسب فضیلت و نائل‌شدن به وارستگی با رعایت انضباط ذهنی و بدنی است. رواقی‌گری یک مکتب فلسفی عمل‌گرا است.